Bühler Mäsi                   Präsident                         maesi1@gmx.net                                 078 788 69 77

Balmer Andreas           Vizepräsident                  andi.balmer@bluewin.ch

Suppiger Christoph     Kassier                             suppigerc@gmx.ch

Käch Josef                     Aktuar / Homepage       j.kaech@gmx.net                     

Bühler Ruedi                Chef Festküche

Brügger Christian       Chef Jungfischer             bruegger_christian@hotmail.com        

Ammann Benny          Chef Aufsicht                   ammann-hischier@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer findet den Fang dieses stolzen Jungfischers?

Auflösung siehe Fotos Jungfischerkurs 2018  

 

 

 

 

Wer findet den Fischer

  dieses stolzen Fangs?

5. Mai, 127 cm, 32 Pfund

 

Auflösung im Seetaler

(Für nicht Seetaler - Leser: vorne Hecht, hinten auch ... ähh...Seppi Spengler)